Do akcjonariuszy

Akcjonariat

Kogito Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – 39 990 akcji

PFR Biznest Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – 959 759 akcji

Komunikaty

Brak

Dane Kontaktowe

KOGITO VENTURES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółka komandytowo-akcyjna

Towarowa 28, 00-839 Warszawa

NIP: 5252773655

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762518

Kapitał Zakładowy: 999 749

Kapitał Wpłacony: 999 749